Araçlar için Otomatik Park ve Geri Dönüş Sistemi

Bu çalışmada, bir insansız araç için otomatik park ve geri dönüş sis-tem tasarımı gerçekleştirilmektedir. Aracın, sürücü veya araç dışında bulunan kişiden bağımsız olarak önceden belirlenmiş olan bazı kısıtla-maları, kuralları göz önünde bulundurarak, park işlevini ve geri dönüş manevrasını kısa süre ve yol mesafesi içinde yerine getirmesi amaçlanmaktadır.

Araçlar için Otomatik Park ve Geri Dönüş Sistemi

 Bu çalışmada, bir insansız araç için otomatik park ve geri dönüş sis-tem tasarımı gerçekleştirilmektedir. Aracın, sürücü veya araç dışında bulunan kişiden bağımsız olarak önceden belirlenmiş olan bazı kısıtla-maları, kuralları göz önünde bulundurarak, park işlevini ve geri dönüş manevrasını kısa süre ve yol mesafesi içinde yerine getirmesi amaçlanmaktadır.

 Bahsedilen işlev ve manevralar; oluşturulacak algoritmaların, uzaktan kontrollü bir DA Motorlu hareket, Servo Motorlu yön becerisine sahip araca, çevresel etkilere duyarlı algılayıcılar ve çevresel etkileri asgari seviyeye indiren matematiksel formüllerle bir mikrokontrolör yardımı ile uygulanması mantığı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Yürütücü:
Oğuzhan TAN - otanoguz@gmail.com

Danışman:
Yrd.Doç.Dr. Emre Özkop

Proje Ekibi:
Oğuzhan TAN
Meltem TEMİZKAN
Mehmet Fatih ERBAY
Hakan YÜRÜK