Aydınlatma Test Ve Ölçüm Sistemi

Aydınlatma Test Ve Ölçüm Sistemi
Aydınlatma Test Ve Ölçüm Sistemi

ÖZET


Büro, çalışma odası, iş makinalarıyla dolu işlikler, yol, tünel, spor tesisi,  galeri ve otel lobileri gibi yerlerin aydınlatılmasında standartlara uygun aydınlatma yapılması göz sağlığı başta olmak üzere iş performansı ve kazaların azaltılması açısından önemlidir. Aydınlatma firmaları her ne kadar bazen üniversitelere aydınlatma laboratuvarları kursalar da bu laboratuvarlar ilgili firmaların ürün sergisinden öteye gitmemektedir. Yapılacak proje kapsamında bilgisayar destekli bir ölçme ve test sis-temi geliştirilerek farklı aydınlık kaynakları ve armatürlerinin aydınlık eğrileri, eş aydınlık eğrileri, ışık dağılım eğrileri, ışık akısı eğrileri ve verim eğrileri çıkarılıp, hesaplama yöntemleri ile karşılaştırmalı testleri yapılabilecektir. Yapılan ölçüm ve hesaplamalar bir bilgisayar yazılı-mında toplanarak ölçüm ve hesaplamalar anlık değerlendirilebilecek ve yapılan hesaplamaların ölçümlere göre doğruluk dereceleri test edilebilecektir. Oluşturulan platform üzerinde aynı zamanda elektrik iç tesisat bağlantıları da yapılabilecektir. Projenin gerçekleşmesi ve uy-gulamaya konulması ile aydınlatma eğitimi alan öğrenciler teorik he-saplamalarla kalmayıp, test ve ölçümlerle destekli bir eğitim alabilme olanağı bulacaklardır.

Yürütücü:

Batuhan Sarıoğlu - batuhansarioglu57@hotmail.com

Danışman:

Prof.Dr. İsmail Hakkı Altaş

Proje Ekibi:

Batuhan Sarıoğlu

Ahmet Zengin

Berat Uyanık