ELEKTROEĞİRME YÖNTEMİ İLE YENİ NESİL NANO MALZEMELER KULLANILARAK LİTYUM İYON PİL ÜRETİMİ

ELEKTROEĞİRME YÖNTEMİ İLE YENİ NESİL NANO MALZEMELER KULLANILARAK LİTYUM İYON PİL ÜRETİMİ
ELEKTROEĞİRME YÖNTEMİ İLE YENİ NESİL NANO MALZEMELER KULLANILARAK LİTYUM İYON PİL ÜRETİMİ

Proje Sahibi    :    ALPER BAYRAM, SELİN SUNAR, GÜLCE AFACAN
           
Proje Amacı    :    Günümüzde elektrik enerjisinin depolanması için geliştirilmiş bataryalardan lityum-iyon piller, diğer pillere kıyasla yüksek kapasite ve enerji yoğunluklarıyla geniş kullanım alanına sahiptir. Yapılan son çalışmalar, lityum-iyon pillerin kapasitesinin optimizasyonu için nanomalzemelerin kullanılabilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Projemizde elektroeğirme yöntemi ile ürettiğimiz yeni nesil metal-oksit kompozit nanoliflerin lityum-iyon pillerin katotlarında kullanılabilirliğini araştırmayı amaçladık.