ELEKTRONİK BURUN SİSTEMİ İLE YANGIN OLUŞUMLARINI ÖNCEDEN TAHMİN ETME

Yeni geliştirdiğimiz elektronik burun sistemi, havadaki oksijen konsantrasyonunu kontrol etmekte, yangın sebeplerinden kaynaklı oksijen konsantrasyonundaki değişimler, Yanıcı ve patlayıcı gazların ortamda olması, CO ve CO2 gazının artması elektronik burundaki sensör dizilerinde değişime sebep olmaktadır. Bu değişimler olduğunda sistem sesli uyarı vermekte ve internet üzerinden mesaj göndermektedir.

ELEKTRONİK BURUN SİSTEMİ İLE YANGIN OLUŞUMLARINI ÖNCEDEN TAHMİN ETME

Piyasada mevcut olan yangın önleme sistemi yoğun duman oluşumuna bakarak alarm vermektedir. Yoğun duman oluşumu yagının şiddetlendiğinin bir göstergesidir. Yeni geliştirdiğimiz elektronik burun sistemi, havadaki oksijen konsantrasyonunu kontrol etmekte, yangın sebeplerinden kaynaklı oksijen konsantrasyonundaki değişimler, Yanıcı ve patlayıcı gazların ortamda olması, CO ve CO2 gazının artması elektronik burundaki sensör dizilerinde değişime sebep olmaktadır. Bu değişimler olduğunda sistem sesli uyarı vermekte ve internet üzerinden mesaj göndermektedir.
Yangın oluşması öncesi gözle görülemeyecek kadar küçük sigara dumanı veya diğer duman oluşumu yangın kontrol sistemimizdeki sensör dizilerine temas ettiğinde değişimler göstermekle beraber havadaki partükül seviyesindeki büyümeler de tespit edildiğinde sesli uyarı vermekte ve internet üzerinden mesaj göndermektedir. Elektronik Burun ile tasarlanmış yangın kontrol sistemi yangın olluşması sebeplerinden %82'sini tespit etmede başarılı olmuştur.