Maden Teftiş ve Çevre Araştırma Robotu

Maden Teftiş ve Çevre Araştırma Robotu
Maden Teftiş ve Çevre Araştırma Robotu

ÖZET


Endüstriyel üretim süreçlerinin gelişmesiyle birlikte, farklı amaçlarla sanayi tesislerinde kullanılan yanıcı, zehirli gazlar için sızıntı ve kaza riski her zaman büyük bir tehlike arz etmektedir. Günümüze kadar madenlerde yaşanılan kazalarda büyük maddi hasarların yanı sıra can kayıpları da yaşanmaktadır. Bu olayların önüne geçilebilmesi için bir takım tedbirlerin önceden alınması gerekir. Bu projede, madenler gibi kapalı alanlarda yanıcı ve patlayıcı gaz sızıntılarının olup olmadığını belirlemek, eğer sızıntı varsa bu sızıntıların kaynağına yönelecek ve aynı zamanda yetkili kişilere bildirecek bir robot prototipi tasarlanması amaçlanmaktadır. Bu robot kullanılarak, madenler gibi kapalı alanlarda can ve mal kaybının önlenmesi hedeflenmiştir.

Yürütücü:

Osman Alp Çakır - osmanalp45@hotmail.com

Danışman:

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Yazgan

Proje Ekibi:

Osman Alp Çakır

Muhammet Ali Turan