Sanayi Tipi Fırınlarda Pişirme Tepsi Sistemi Tasarımı Ve Gerçeklenmesi

Sanayi Tipi Fırınlarda Pişirme Tepsi Sistemi Tasarımı Ve Gerçeklenmesi
Sanayi Tipi Fırınlarda Pişirme Tepsi

Projede sanayi tipi fırınların pişirme tepsisinin hız ve iki yönlü kontrolü yapılacaktır. Amacımız sanayi tipi fırınlarda pişirme kalitesini artırmak, bu tip fırınların kullanımını kolaylaştırmaktır. Pişirme tepsisi, ürünü pi-şirecek kişi tarafından iki yönde istenilen üç farklı hızda döndürülebi-lecektir.

DC motorunun hız ve iki yön kontrolünün yapılabilmesi için gerekli dev-re elemanları tespit edilecek ve bu devre elemanlarının DC motor hız ve iki yön kontrolü yapılacaktır.

Fırın ve tepsi sisteminin boyutlandırmaları yapıldıktan sonra bu pişir-me tepsisini döndürebilecek güçte bir DC motor seçimi yapılacaktır. Hız ve iki yön kontrolü uygulamalarında SMDA motor yaygın olarak kul-lanıldığı için bu motor tipinin kullanılmasının uygun olduğu belirtildi. Fakat SMDA motoru seçilirken, motorun tepsiyi döndürebilecek güçte olmasına dikkat edilecektir. Bunun içinde pişirme tepsisini döndürebi-lecek minimum güç hesabı formülize edilecektir.

Yürütücü:

Muhammed Keleş - mamikeles25@gmail.com

Danışman:

Yrd. Doç. Dr. Hakan Kahveci

Proje Ekibi:

Muhammed Keleş